Zavázali jsme se vyvíjet a proměňovat nové nápady v klíčové produkty s průlomovými technologiemi. Náš výzkum a vývoj se neustále snaží vytvářet další řešení pro různé aplikace v decentralizované recyklaci vody. Vytváříme kvalitní produkty podle vysokých standardů a zajišťujeme, aby tyto výrobky byly plně funkční a bezpečné.

 

Přístroj Hydraloop byl vytvořen s vlastní jedinečnou a patentovanou technologií úpravy vody. Všechny ostatní stávající systémy úpravy vody používají k čištění vody filtry nebo membrány, které se ucpávají a vyžadují pravidelné čištění a údržbu. Technologie Hydraloop - která je srdcem systému - odstraňuje nečistoty, mýdlo a jiné znečištění bez použití filtru, membrány a nebo chemikálií. Čistící proces  kombinuje 5 technologií; 

sedimentaci, provzdušňování, nadnášení pevných částic, fraktaci pěny a aerobní bioreaktor. Šestá technologie je dezinfekce pomocí UV světla. 

 

Zařízení Hydraloop provádí  mnoho bezpečnostních kontrol 24 hodin denně. Všechny důležité součásti v systému Hydraloop jsou monitorovány a v případě abnormálního chování se zařízení Hydraloop automaticky přepne na záložní vodu (síť nebo dešťovou vodu) a odešle upozornění vám a vašemu servisnímu partnerovi.

 

Technologie úpravy vody Hydraloop je mezinárodně chráněna patenty a patenty čekajícími na vyřízení. 

Hydraloop je registrovaná ochranná známka.

 

Inovace

 

CERTIFIKOVANÁ KVALITA

NSF 350 Mark_RGB.png
PIA Certificaat logo.jpg
KIWA LOGO.jpeg
200px-FCC_New_Logo.svg.png
2021_-_Belgaqua_600x600.png
SiF_LABEL_LOGO_MEMBERS_FEBRUARY_2019_RVB
1200px-IAMPO_R&T_logo.svg.png

Kvalita vody Hydraloop je nezávisle testována a 
certifikovány:

NSF: Norma NSF/ANSI 350 ověřuje, že byly splněny všechny konstrukční a výkonnostní požadavky normy, a prostřednictvím 26týdenního testování potvrzuje, že voda pro opakované použití splňuje přísná kritéria kvality pro určená použití.

Recyklovaná znovu použitá voda ze zařízení Hydraloop je nezávisle testována a certifikována v institutu PIA v Aachenu v Německu. PIA je mezinárodně akreditovaný a uznávaný zkušební subjekt pro certifikaci výrobků pro čištění odpadních vod.

 

Společnost KIWA, přední světová jednička v oblasti testování, inspekce a certifikace (TIC), udělila společnosti Hydraloop certifikát bezpečnosti.

 

Tento dokument uvádí, že systém Hydraloop H300 je v souladu s normou FCC.

Tento certifikát Belgaqua schvaluje všechny modely Hydraloop podle normy EN 1717. EN 1717 se zabývá ochranou zásob pitné vody před znečištěním způsobeným zpětným tokem.

Společnost Hydraloop získala od Světové aliance pro efektivní řešení švýcarské jakostní označení "Efektivní řešení".

 

Značka cUPC® prokazuje shodu s Uniform Plumbing Code®, jediným instalatérským předpisem označeným jako americká národní norma a základem instalatérských předpisů, které chrání více než polovinu světové populace.

Produkty Hydraloop jsou garantovanými vysoce kvalitními výrobky, jsou vyráběny výrobním partnerem ve sdílené továrně Technologies Added. Inteligentní výrobní továrna má  certifikaci ISO a sídlí v Nizozemí.

Fabriek.jpg

PŘÍPRAVA připojení

Screenshot 2020-01-02 at 20.24.33.png

Produkty Hydraloop jsou stylové, takže nemusíte jednotku Hydraloop skrývat. Instalace v domě nebo budově je snadná, stejně snadné jako instalace jiných bílých drobných spotřebičů. Plocha pro instalaci zařízení nezabere vice než 0,3 metru čtverečního.

 

Příprava připojení na systém Hydraloop je snadná v nově postavených projektech a v rámci rekonstrukce. Je také velmi dobře možné nainstalovat produkt Hydraloop do stávajících domů nebo budov; snadnost připojení je v závislosti na konkrétní situaci.

 

Hydraloop Domů

Vyberte si svůj případ umístění viz. níže, chcete-li zobrazit, jak připravit místo k osazení zařízení: 

Další technické výkresy jsou k dispozici na vyžádání

Hydraloop kaskáda

S Hydraloop Cascade lze požadovanou kapacitu snadno nakonfigurovat podle množství jednotek Hydraloop, které jsou propojeny do jednoho recyklačního zařízení Hydraloop Cascade. Nabízíme řešení pro váš projekt s maximální kapacitou recyklace vody 6 000 m3/den 

 

Pokud nám pošlete výkres vaší budovy, pomůžeme Vám navrhnout optimální řešení.

Hydraloop Cascade.jpg
Hydraloop Cascade 6 overview.jpg
 
 

INSTALACE

Umístění zařízení Hydraloop a jeho uvedení do provozu je srovnatelné s připojením pračky. Po umístění a fixaci se zařízení Hydraloop připojí k rozvodům recyklované vody k toaletě/toaletám a pračce, dále se připojí na pitnou vodu a odpadní kanalizaci, spojí se s domácí wifi sítí a jednotka se zapne a otestuje. Centrální server Hydraloop provede rychlou kontrolu, aby zkontroloval výkon a připojení jednotky Hydraloop. Pokud je kontrola v pořádku, instalace probíhá podle pokynů společnosti Hydraloop. Celý proces spuštění a uvádění do provozu bude vyžadovat celkem ± 1,5 hodiny.

Servis zařízení

Servicing.jpg

Požadavky na údržbu zařízení Hydraloop jsou velmi nízké. Přístroj je samočisticí a nepotřebuje pravidelné čištění nebo servis. Výkon každé jednotky Hydraloop je on-line monitorován 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a všechny součásti jsou kontrolovány interně. V nepravděpodobném případě, že součást zařízení selže, se Hydraloop automaticky přizpůsobí situaci. Pokud například dezinfekční lampa UV selže, přístroj se automaticky přepne do svého modulu pro záložní vodu (síť nebo dešťovou vodu) a přestane nabízet recyklovanou vodu. Vaše aplikace vás bude informovat, že váš systém běží na záložní zdroj vody. Váš servisní technik Hydraloop bude také informován e-mailem a může Vám obratem nahradit UV lampu. Servisní zásah trvá asi 1 hodinu. Očekávaná životnost UV lampy je 4 roky, ale doporučujeme ji vyměnit každé 3 roky. Doporučujeme také jednou ročně celkovou preventivní kontrolu údržby.

 
 
Screenshot 2020-03-08 at 13.17.21.png